Τί είναι ο εκφοβισμός;

O σχολικός εκφοβισμός συμβαίνει όταν κάποιος μαθητής ή μαθήτρια χρησιμοποιεί επανειλημμένα τη δύναμη του/της, για να προκαλέσει σωματικό η ψυχικό πόνο σε κάποιο άλλο παιδί.

Μιλάμε για σχολικό εκφοβισμό, όταν ένα παιδί στο σχολείο…

- σπρώχνει ξανά και ξανά και χτυπάει...

- μιλάει άσχημα ή διώχνει από την παρέα και τα αθλητικά παιχνίδια...

- κοροϊδεύει ή απειλεί...

- παίρνει ή χαλάει πράγματα που ανήκουν σε...

- διαδίδει άσχημες φήμες και βρίζει μέσω κινητού τηλεφώνου ή internet...

- απομονώνει επειδή είναι «διαφορετικό»...

... κάποιο άλλο παιδί.

Όλα τα παραπάνω είναι μορφές εκφοβισμού και βίας που συμβαίνουν ανάμεσα σε μαθητές της ίδιας τάξης ή διαφορετικών τάξεων, μέσα και έξω από το σχολείο.