Πώς να μιλήσω σε ένα παιδί που εκφοβίζεται;

Είναι σημαντικό στην προσπάθεια αντιμετώπισης του εκφοβισμού στο σχολικό πλαίσιο να είστε ενήμεροι για την ύπαρξη του φαινομένου και ευαισθητοποιημένοι. Είναι μέρος του ρόλου σας να προστατεύετε τους μαθητές στο σχολείο.

Αν διαπιστώσετε πως ένα παιδί εκφοβίζεται είτε από δική σας παρατήρηση του περιστατικού μέσα στο χώρο του σχολείου, είτε από το ίδιο το παιδί, είτε από κάποιο άλλο παιδί που το καταγγέλλει έχει πολύ μεγάλη σημασία να του μιλήσετε για αυτό. Σε αυτή την κουβέντα είναι χρήσιμο να σκεφτείτε ότι

  • Είναι δικαίωμα όλων των μαθητών να νιώθουν ασφαλείς στο χώρο του σχολείου.
  • Ο εκφοβισμός δεν είναι αποδεκτός. Δεν επιτρέπεται κανενός είδους βίαιη συμπεριφορά (σωματική, λεκτική ή ψυχολογική).
  • Διαβεβαιώστε τον μαθητή πως θα σταματήσετε άμεσα την κατάσταση.
  • Διαβεβαιώστε τον ότι με αυτό τον τρόπο προστατεύει και τους υπόλοιπους συμμαθητές του από το να πάθουν κάτι ανάλογο.
  • Ενθαρρύνετε τον να μιλήσει για αυτό που του συμβαίνει. • Εξηγήστε ότι θα πρέπει να μιλήσετε και στους γονείς του για αυτό και διαβεβαιώστε τον για τη στήριξη σας.
  • Ενθαρρύνετε το παιδί ή τον έφηβο να καλέσει στην συμβουλευτική τηλεφωνική υπηρεσία για παιδιά και εφήβους.
  • Καλέστε στην συμβουλευτική τηλεφωνική υπηρεσία για εκπαιδευτικούς.