Τί είναι ο εκφοβισμός;

Ο σχολικός εκφοβισμός συμβαίνει όταν κάποια παιδιά χτυπούν ή φοβερίζουν επίτηδες άλλα παιδιά. Όταν χρησιμοποιούν τη δύναμη τους και το κάνουν ξανά και ξανά προς το ίδιο παιδί.

Μιλάμε για σχολικό εκφοβισμό, όταν ένα παιδί στο σχολείο..

- χτυπάει και σπρώχνει ξανά και ξανά...

- μιλάει άσχημα ή διώχνει από την παρέα και το παιχνίδι...

- κοροϊδεύει ή απειλεί...

- παίρνει η χαλάει πράγματα που ανήκουν σε...

- δεν κάνει παρέα επειδή είναι «διαφορετικό»...

...κάποιο άλλο παιδί.

Όλα αυτά είναι μορφές εκφοβισμού και βίας που συμβαίνουν ανάμεσα στα παιδιά της ίδιας τάξης ή διαφορετικών τάξεων , μέσα και έξω από το σχολείο.